۱۱:۳۰ - چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت؛

امـام خمینـی (ره)؛ یک حقیقت همیشه زنده تاریخ و پـایـانی بر تحقیـر تـاریخـی ایـرانیـان است

امام خمینی (ره)، بزرگترین شخصیتی است که تأثیر فراوانی بر تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام داشته و دارد. اندیشه و آرا و دیدگاه‌هایی که ایشان در دوران زندگی پربار خود، بیان و ارایه کرده‌اند، توانسته روحیه، دیدگاه‌ها و رفتار مردم را در دوران حاکمیت طاغوت، تغییر داده و تحول اساسی در نگرش و نظریات مردم ایران پدید آورد.

به گزارش شاهین پرس؛ { یَآ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ (۲۷) ارْجِعِى إِلَى‏ رَبِّکَ رَاضِیَهً مَّرْضِیَّهً (۲۸) فَادْخُلِى فِى عِبَادِى (۲۹) وَادْخُلِى جَنَّتِى‏ (۳۰)…}
«هان اى روح آرام یافته (۲۷) به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او خشنود و او از تو خرسند است (۲۸) پس در جرگه بندگان من درآى (۲۹) و به بهشت من داخل شو (۳۰)»…»

 امام خمینی (ره)، بزرگترین شخصیتی است که تأثیر فراوانی بر تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام داشته و دارد. اندیشه و آرا و دیدگاه‌هایی که ایشان در دوران زندگی پربار خود، بیان و ارایه کرده‌اند، توانسته روحیه، دیدگاه‌ها و رفتار مردم را در دوران حاکمیت طاغوت، تغییر داده و تحول اساسی در نگرش و نظریات مردم ایران پدید آورد. تا پیش از ظهور امام خمینی، مردم ایران بروز هر رخدادی را از چشم نیروهای خارجی می‌دیدند و هر نوع تغییری را تنها با کمک قدرت‌های دیگر امکان‌پذیر می‌دانستند، ولی امام خمینی توانست با اتکا به دیدگاه اسلامی، به انفعال سیاسی مردم ایران پایان داده و حضور انسان‌ها در سرنوشت خویش را، جایگزینِ ناظر بی‌اراده بودن آنها کند.

* حضرت امام(ره) تغییر و تحول در نگرش و بینش انسان‌ها را عامل و منشء ایجاد هر نوع تحول در جامعه می دانست

امام خمینی (ره) در آغاز، ایجاد هر نوع تحول در جامعه را تغییر و تحول در نگرش و بینش انسان‌ها می‌دانست و معتقد بود که:«اِنَّ الله لا یغیـر ما بقومٍ حتـّی یغیـروا ما بانفسهم». حضرت امام (ره)، سرچشمه همه قدرت‌ها را خداوند متعال می‌دانست و بر این باور بود که اگر مردم در راه اراده الهی قرار گیرند، می‌توانند بزرگترین کارها را انجام دهند. بر همین اساس، او ظرفیت و اراده مردم را بزرگترین منشأ و عامل تولید قدرت می‌دانست. در دوران سلطنت پهلوی که همه امیدها به تغییر شرایط دچار یأس شدید شده و دین الهی در انزوا بود امام خمینی (ره)، تنها راه دگرگونی اوضاع و تحقق روح اسلام در جامعه ایران را، از توده‌های مردم انتظار داشت.

* امام خمینی(ره) «روحیه خودباوری و توانستن» را در بین مردم ایران ایجاد کرد

ایشان معتقد بود، برای ایجاد یک جامعه اسلامی، باید بزرگ‌ترین مانع موجود را که همانا وجود رژیم شاهنشاهی و استبداد ریشه‌دار و سلطنت پهلوی در ایران است، از سر راه برداشت. او به توانایی و اراده مردم باور داشت و بر این باور بود که با دست خالی مردم ولی با وحدت و انسجام آنها می‌توان بساط بزرگترین قدرت تحت حمایت آمریکا را از سرزمین ایران برچید. او هیچ‌گاه در داشتن چنین عقیده‌ای دچار تزلزل نشد و توانست با اقبال زیاد مردم به اسلامی که او ارایه می‌کرد، به بزرگترین مطالبه تاریخی مردم ایران، تحقق بخشیده و بساط سلطه خارجی را از سرزمین ایران برچیند و به حضور پنجاه هزار مستشار نظامی آمریکا بر ارکان ارتش ایران پایان دهد و قوای نظامی ایران را از ابزاری در خدمت شیطان بزرگ بودن، به مجموعه‌ای تحت فرمان ملت تبدیل کند. اندیشه برپایی یک حکومت الهی و زنده کردن دوباره حاکمیت علوی با اراده و خواست مردم، از موفقیت‌هایی بود که ایشان توانست با جلب افکار عمومی به آن دست یابد. او هیچ‌گاه خود را بی‌نیاز از مردم نمی‌دانست و بزرگترین مشکلات استقرار نظام جدید در ایران را با یاری از مردم و با همت آنان، حل می‌کرد.

جنگ تحمیلی را با قدرت مردم و با ظرفیت نیروهای مسلح، با پیروزی تمام به پایان برد. کشور را به مرحله ای از قدرت رسانید که آمریکا از بازگشت به ایران، مأیوس شد. بزرگترین دستاورد انقلاب او، «ایجاد روحیه خودباوری و توانستن» در بین مردم ایران بود. او توانست به تحقیر تاریخی ملت ایران پایان داده و ایجاد قسط و عدالت اجتماعی را سر لوحه کار دولت مردان جمهوری اسلامی قرار دهد. او می‌خواست نظام ظلم حاکم بر ملت‌ها را از سراسر جهان براندازد و تشکیل دولت‌ها را با آرا و خواست مردم محقق سازد. بنابراین؛ بزرگداشت امام خمینی (ره)، ارج نهادن به ایران و ایرانی و دین و مکتب است.

ما با بزرگ داشتن امام خمینی، تنها یک تن و یک شخصیت الهام‌بخش را بزرگ نمی‌داریم، بلکه تاریخ و فرهنگ و منش ایرانی را ارج می‌نهیم و در پی آن، بدان می‌نازیم و سرافرازیم که ایرانی هستیم و بخت آن را یافته‌ایم که در این سرزمین الهی ـ که یکی از بهترین بوم‌هایی است که خداوند آفریده‌ ـ زاده‌ شده‌ایم و در دوران و عصر امام خمینی زیسته‌ایم.

دیگر آنکه به ویژه در این روزگار پرآشوب که روزگار گسستنی‌ها و از خودبیگانگی‌هاست و فرهنگی بیگانه که پدیده‌ای اهریمنی است، به یاری فناوری رسانه‌ای در هر سویی بساط می‌گسترد، ما ناچاریم برای آن‌که ایرانی بمانیم و اسلامی زندگی کنیم، خویشتن و هویت خود را باز یابیم و به این ترتیب، برای بازیافتن خویشتن، ناگزیر می‌باید خود را بشناسیم و برای شناخت خود نیز هر آیینه ‌باید به مکتب امام خمینی بازگردیم و آن را بشناسیم، زیرا هویت کنونی ما ایرانیان را در عصر جدید با ظهور چنین شخصیتی و چنین انسان والایی می‌شناسند. او هم‌اکنون بخشی از شناخت جهانیان نسبت به ایران است.

* امام خمینی(ره) ضامن زنده نگه داشته شدن انقلاب اسلامی در جهان است

یاد و نام امام خمینی (ره) ضامن زنده نگهداشته شدن انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان است. چرا که؛ «انقـلاب اسـلامی ایـران، بدون نام خمینـی (ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست!».

در این روزگار پرآشوب که روزگار گسستنی‌ها و از خود بیگانگی‌ها است، ما ناچاریم برای آن‌که ایرانی بمانیم و اسلامی زندگی کنیم، خویشتن و هویت خود را باز یابیم. می‌‌بایستی به مکتب امام خمینی بازگردیم و آن را بشناسیم، زیرا هویت کنونی ما ایرانیان را در عصر جدید با ظهور چنین شخصیتی و چنین انسان والایی می‌شناسند.

*  امام خمینی (ره)، «ایــرانـی‌تـریـن ایــرانـی» که می شناسیم

امام خمینی (ره)، «ایــرانـی‌تـریـن ایــرانـی» است که می‌شناسیم. آرمان او «بـودنِ ایــران» و «ایــرانـی بـودن» است. هر ایرانی بیدار دل و خویشتن شناس که به ایرانی بودن خویش سرافراز است، وامدار و سپاسگزار خمینی است. هیچ سیاستمداری را در پهنه گیتی نمی‌شناسیم که به اندازه امام خمینی بر مردم سرزمین خویش اثر گذاشته باشد. از آن است که ایرانیان در سال‌ها، همواره این پیر پاک و پارسای خمینی را گرامی داشته‌اند.

آری؛ در ۱۴ خردادماه سال ۱۳۶۸، با زمزمۀ «یَـآ أَیَّتُهَـا النَّفْـسُ الْمُطْمَئِنَّـهُ …» چشم‌هایی بر هم نهاده شد که هیچگاه بر «فیـضِ سَـحَــر» بسته نماند و قلبی از تپش ایستاد که جز برای «رضـایِ خـدا و خـدمـتِ به مـردم» نتپید و لبانی بسته شد که از آنها جز «عطـرِ وحـی» و «حکــمـتِ نـافــع» نَتـَراوید.

درود و رحمت بی‌پایان الهی بر آن عزیز سفرکرده‌ای که اکنون در جوار اولیای خویش آرمیده است و تاریخ، هرگز اخلاص و شجاعت و ایمان و تقوا و مردم‌خواهی و دین‌مداری و آزادگی و عزت‌سازی و افتخارآفرینی‌های او را فراموش نخواهد کرد.

کار بزرگ «ناخُدای دشت سیادت»، حضرت امام خمینی (ره) که جدا کردن ایران از نظام سلطه جهانی بود و اثر شگرف او بر فرهنگ و ناخودآگاهی تباری ایرانیان به مصداق آیه شریفه ۲۱ سوره مبارکه احزاب که می فرماید: «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْـوَهٌ حَسَنَـهٌ» نمـونه و سـرمشـق نیکـویـی برای پیروان آن مجاهد نستوه و امام بزرگوار بود، همچنان در روح ایـرانیـان و همه آزادگان جهان جاری است و هر ساله با بزرگداشت یاد و خاطر ایشان در “چهــاردهــم خُــرداد” تداوم می‌یابد…

درود خدا بر امام خامنه‌ای (مُدّظله العالی) که در توفان سهمگین رحلت پیامبر انقلاب، شجاعانه و خالصانه، سکاندار کشتی پر تلاطم این نهضت مقدس شد و سکون و سکینه را به دل‌های آشفته، هدیه کرد.

انتهای پیام/ ناصـر حسینی مُنجـزی

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.