۱۲:۰۳ - سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

بشقاب های جهنمی؛

مشاورین ماهواره ای، گرگانی درلباس میش

یکی از شگردهای جدید ماهواره ای مشاوره دادن های تلفنی یا گروهی به صورت بحث های به قول خودشان تخصصی است که جای تامل دارد.

به گزارش پایگاه خبری“شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ هر زمان که خواستید با کسی مشورت کنید حتما بدانید آن فرد کیست و صلاحیت مشورت دارد یا خیر.

امروزه یکی از برنامه های ماهواره ای مشاوره دادن های تلفنی یا گروهی به صورت بحث های به قول خودشان تخصصی است.شایدبه ظاهر این کار بسیار بی عیب ونقص جلوه کند وبعضی ازافرادساده لوح نیز متاسفانه از مخاطبین این برنامه ها باشند ولی آیا کارشناسان ماهواره ای صلاحیت این کاررادارند؟چقدرمی توان تضمین کردراهکارهای این کارشناسان اثر مثبتی داشته باشد؟

*با دشمن ،بخیل،حریص وترسومشورت نکن

دراسلام به مشورت کردن درکارها اهمیت ویژه ای داده شده است .درسوره شوری آیه ۳۸ آمده است:” وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ ﴿۳۸﴾“

“و کسانى که [نداى] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده‏اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‏ایم انفاق مى‏کنند”

پیامبراکرم(ص)نیز درباره مشورت درامورمی فرمایند:”اساس عقل پس ازایمان به خدا دوستی بامردم است هیچکس ازمشورت بی نیاز نیست:نیکوکاران این جهان نیکوکاران آن جهانند وبدکاران این جهان بدکاران آن جهانند.

“همچنین می فرمایند:”بدترین امت من کسی است که عهده دار قضا شود اگر بتردید افتد مشورت نکند واگربصواب رودگردن فرازد واگرخشمگین شود خشونت کند وهرکه بدی را نویسد مانندکسی است که بدان عمل می کند”ازطرفی درفرمایشات علی (ع)آمده است که علی رغم اهمیت مشورت انسان نباید بابعضی افراد مشورت کند”با هیچ بخیلی مشورت مکن، که تو را از فضل و بخشش باز می دارد و از فقر و نیاز می ترساند، و نه با هیچ ترسویی، که تو را از اقدام در امور سست می سازد، و نه با هیچ حریصی، که به ناروا حرص و آز را در نظرت می آراید.”” با دشمنانت مشورت مکن و خبرت ﴿رازت﴾ را از وی مخفی نما”همچنین ایشان تاکیدمی کنندباکسانی مشورت کن که دارای ویژگی مهمی به نام خداترسی باشند.”در کارت با افرادی مشورت کن که از خداوند می‌ترسند”ازطرفی باید هنگام مشورت کردن باکسی مواردمهمی رادرنظر گرفت که درمشاوره های خانواده ماهواره هیچ یک وجودندارد.

* مشاوربایدمتخصص باشد

افرادی شایسته مشاوره هستند که بتوانند نظرات صحیح و حرفه‌ای ارائه دهند که افراد متخصص در این امور به مراتب بهتر از اشخاص دور و برتان مانند اقوام و دوستان هستند. ولی این سوال مطرح است که آیا کارشناسان ماهواره ای می توانند متخصصینی خبره دراین کارباشند ویا منافع شخصی خود رادنبال می کنند وقتی کسی مرتب درفکرراهکاری برای متزلزل کردن کانون خانواده می گردد وهدفش فروپاشی نهادخانواده وبه دنبال آن اجتماع است هیچ گاه نمی تواند ونمی خواهد تخصص خود را در اختیار ما قرار دهد.وبه طورقطع باراهنمایی های اشتباه خود وبه بیراهه کشاندن ما به دنبال رسیدن به مقاصدخویش است.

*مشاور باید بیطرف باشد

یکی دیگر ازمواردمهم درمشاوره دادن رعایت اصل بیطرفی است که این موردنیز در مورد مشاوره های ماهواره ای رعایت نمی شود .علت اصلی ومهم آن نیز این است که اصولامکاتب ومانند فمینیسم ،زن محوری یازن سالاری ویا دربرخی موارد فرزند سالاری وغیره بر مشاوره ها ودیدگاههای آنها حاکم است که این امرنه تنها دردی از مشکلات خانوادگی حل نمی کند بلکه تسریع کننده برای جدایی ونابودی خانواده می باشد.مشاورین ماهواره ای با القا کردن افکارخود وایجادجاذبه های گفتاری اطمینان مخاطب رابه خودجلب می کنند وسپس با دادن حق های نابجا به مخاطب اورا تحریک می کنندتاحق ازدست رفته وپایمال شده خودرا باید بگیرد وبااین کار خانواده رابه میدان جنگی تبدیل می کنند که نتیجه ای جز فروپاشی به دنبال نخواهد داشت.

*ماهواره تایید می کند نه نصیحت

بیشترافراددرمشورت گرفتن دلشان می خواهدازسوی شنونده مورد تاییدقرارگیرند تااینکه نصیحت شونداما بااین نوع نگرش هیچ گاه مشکل حل نخواهد شد وحتی ممکن است مشکل به بحران نیز تبدیل شود.این درصورتی است که یک مشاور خوب وخیرخواه باید همان طور که گفته شدبیطرفانه ابتداشنونده خوبی باشدوسپس به راهنمایی ونصیحت منطقی بپردازد ولواینکه مخاطب حرف اورا
*فقط شنونده خوب بودن کافی نیست
ازویژگی های یک مشاور خوب این است که باید شنونده خوبی باشد واین نکته مهم رامشاورین ماهواره ای به خوبی می دانند به این دلیل ابرازمی کنند که به دقت وخوبی صحبت هارا می شنوند ولی درواقع خوب می شنوندتاجوابهای منفعت طلبانه شان برای مخاطب ازتاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد. مشاورین ماهواره ای ازتکنیک هاوروش های یک مشاورخوب آگاهی دارند وبا بکارگیری این تکنیک ها اعتمادسازی می کنند که نباید فریب این روش ها راخورد.ازجمله این راه کارهاصبروتحمل ،دلسوزی وایجادحس همدردی،مشوقی خوب بودن است. درادامه اشاره ای کوتاه به این مواردخواهیم داشت.
*صبر و تحمل: مشاوران کارآمد کسانی هستند که صبر و تحمل داشته و زمان کافی به مخاطب خود می‌دهند تا او بتواند در جهت پذیرفتن نظر مشاور خود بتدریج آماده شود. برخی مخاطبین برای این‌که بتوانند در جهت مسیری حرکت کنند باید آمادگی لازم را پیدا کنند و صبر مشاور در اینجا بسیار به کار می‌آید.که یک مشاورماهواره ای این فن رابخوبی اجرامی کند.
*دلسوزی: یک مشاور خوب معمولا به احساسات دیگران بی تفاوت نیست و با مخاطب خود با محبت و دلداری برخورد می‌کند و هرگز رفتار تند و خشنی از خود بروز نمی‌دهد. او سعی می‌کند به مخاطب نشان دهد برای او و مشکلش اهمیت قائل است و تلاش می‌کند راه حل خوبی به وی ارائه دهد.این نیز یکی دیگرازراهکارهای فریبنده مشاورین ماهواره ای می باشد.
*مشوق: توانایی تشویق کردن دیگران، مهم ترین ویژگی است که یک مشاور خوب باید داشته باشد. برخی مخاطبین چنان ناامید و افسرده هستند که با تشویق پی در پی باید در آنها انگیزه حرکت به وجود آورد و به زندگی امیدوارشان کرد.مشاورین ماهواره ای نیز این تشویق رامی کنند تامخاطب خودرابرای گرفتن تلقینات بعدی آماده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.