۲۰:۱۰ - یکشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۳

۹۰ دلیل برای لزوم خواندن دعای فرج

با مراجعه به آیات و روایات؛ براحتی میتوان دریافت که با خواندن دعای فرج و سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حدود ۹۰ فایده به ما می رسد

به گزارش پایگاه خبری شهرستان شاهین شهر و میمه “شاهین نا، با مراجعه به آیات و روایات؛ براحتی میتوان دریافت که با خواندن دعای فرج و سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حدود ۹۰ فایده به ما می رسد که در ادامه می آیند:

۱- فرمایش امام زمان عج است که بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج،که همانا آن فرج شما است.
۲- سبب زیاد شدن نعمتهاست
۳-اظهار محبت قلبی به امام زمان عج
۴- از نشانه های انتظار است
۵- مایه ناراحتی و وحشت شیطان لعین
۶- زنده کردن امر ائمه اطهار
۷- تعظیم خداوند و دین خداوند است
۸- ادا نمودن قسمتی از حقوق آن حضرت
۹- نجات یافتن از فتنه های آخرالزمان
۱۰- حضرت صاحب الزمان در حق قرائت کننده دعای فرج دعا می کند
۱۱- شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال قرائت کننده دعای فرج می شود.
۱۲- شفاعت پیغمبر ص ان شاءالله شامل حال او می شود
۱۳-این دعا فرمانبری امر الهی وطلب فضل و عنایت او است
۱۴- مایه استجابت دعا می شود
۱۵- ادا نمودن اجر و مزد رسالت است
۱۶- مایه دفع بلاست
۱۷- سبب وسعت روزی است
۱۸- باعث آمرزش گناهان می شود
۱۹- سبب تشرف به دیدار آن حضرت در بیداری و خواب
۲۰- سبب رجعت به دنیا درزمان ظهورآن حضرت
۲۱- ازبرادران پیغمبر ص خواهد بود
۲۲- فرج مولای ماحضرت صاحب الزمان زودتر واقع خواهدشد
۲۳- پیروی ازپیغمبر و امامان
۲۴-وفای به عهد و پیمان خداوندی
۲۵- آثارنیکی به والدین برای دعاکننده حاصل می گردد
۲۶- فضیلت رعایت وادای امانت برایش حاصل می شود
۲۷-سبب زیادشدن اشراق نور امام عج دردل قرائت کننده دعای فرج می شود
۲۸- طولانی شدن عمر
۲۹- تعاون وهمکاری درکارهای نیک وتقوی
۳۰- رسیدن به نصرت ویاری خداوند وپیروزی بردشمنان به کمک خداوند
۳۱-هدایت به نور قرآن مجید
۳۲-نزداصحاب اعراف معروف می گردد
۳۳-هدایت به نورقرآن مجید
۳۴- ایمنی ازعقوبتهای اخروی
۳۵- وهنگام مرگ به او مژده میرسد وبااوبه نرمی رفتار می شود
۳۶- این دعا اجابت دعوت خدا ورسول الله است
۳۷- باامیرالمومنین دردرجه آن حضرت خواهدبود
۳۸- محبوبترین افراد نزد خداوند خواهدبود
۳۹- عزیزترین وگرامی ترین افراد نزد پیغمبرمی شود
۴۰- قرائت کننده دعای فرج ازاهل بهشت خواهد بود
۴۱- دعای پیغمبرشامل حالش میگردد
۴۲- کردارهای بداوبه کردارهای نیک مبدل شود
۴۳- خداوند متعال درعبادت اورا تائید فرماید
۴۴- با این دعا عقوبت از اهل زمین دورمی شود
۴۵- ثواب کمک به مظلوم رادارد
۴۶- ثواب احترام به بزرگتر وتواضع نسبت به او را دارد
۴۷- پاداش خونخواهی مولای مظلوم حضرت اباعبدالله الحسین را دارد
۴۸- قرائت کننده دعای فرج شایستگی دریافت احادیث ائمه اطهار را می یابد
۴۹- نوراوبرای دیگران نیز-روزقیامت-درخشان می گردد
۵۰- هفتادهزارنفراز گنهکاران راشفاعت می کند
۵۱- دعای امیرالمومنین درباره اودرقیامت
۵۲- بی حساب داخل بهشت شدن
۵۳- ایمن بودن از تشنگی روزقیامت
۵۴- جاودانه بودن دربهشت
۵۵- مایه خراش روی ابلیس ومجروح شدن دل اواست
۵۶- روزقیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد
۵۷- خداوندازخدمتگذاران بهشت نصیبش فرماید
۵۸- درسایه گسترده خداوندقرار گرفته ورحمت براونازل میشود-مادامی که مشغول دعا باشد-
۵۹- پاداش نصیحت مومن رادارد
۶۰- مجلسی که درآن برای حضرت قائم دعاشود،محل حضورفرشتگان گردد
۶۱- دعاکننده موردمباهات خداوند شود
۶۲- فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند
۶۳- از نیکان مردم پس از ائمه اطهار می شود
۶۴- این دعا اطاعت ازاولی الامر است که خداوند اطاعتشان راواجب ساخته است
۶۵- مایه خرسندی خداوند میشود
۶۶-مایه خشنودی پیغمبر می گردد
۶۷-این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است
۶۸- قرائت کننده دعای فرج ازکسانی خواهدبود که خداونددر بهشت به اوحکومت دهد
۶۹- حساب او آسان می شود
۷۰- این دعا درعالم برزخ وقیامت مونس مهربانی خواهد بود
۷۱- این عمل بهترین اعمال است
۷۲ -مایه دوری غصه هاست
۷۳- دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور امام است
۷۴- فرشتگان درباره قرائت کننده دعای فرج دعا می کنند
۷۵-دعای حضرت سیدالساجدین شامل حالش می شود
۷۶-این دعا تمسک به ثقلین است
۷۷-چنگ زدن به ریسمان الهی است
۷۸-سبب کامل شدن ایمان است
۷۹-مانند ثواب همه بندگان به اومی رسد
۸۰-تعظیم شعائرخداوند است
۸۱-این دعاثواب شهید با پیغمبررادارد
۸۲-ثواب شهید زیرپرچم حضرت قائم رادارد
۸۳-ثواب احسان به مولای ما حضرت صاحب الزمان رادارد
۸۴-دراین دعا ثواب گرامی داشتن شخص عالم است
۸۵-پاداش گرامی داشتن شخص کریم رادارد
۸۶-درمیان گروه ائمه اطهار محشور می شود
۸۷-درجات او در بهشت بالا می رود
۸۸-از بدی حساب روز قیامت ایمن باشد
۸۹-نایل به بالاترین درجات شهدا درروز قیامت
۹۰-رستگاری به شفاعت فاطمه زهرا
برگرفته از کتاب مکیال المکارم تالیف مرحوم آیت الله سیدمحمدتقی موسوی اصفهانی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.