شاهین پرس

تصاویر مراسم تبادل شهدا

کدخبر: 242
مرداد ۲۴, ۱۳۹۲ در ساعت ۷:۴۷ ب.ظ

مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه

تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه تصاویر مراسم تبادل شهدا در مرز شلمچه